PRIMAVERA 2017, Galerija DLUM

"Martina Ambrož je absolventka (ex) likovne pedagogike Pedagoške fakultete v Mariboru. Aktivno se izraža v več področjih vizualne umetnosti. Pripravlja magistrsko nalogo s področja feministične umetnosti skozi teoretske študije in vizualne odmevne akcije, med tem pa nenehno likovno ustvarja. Z odkritim občudovanjem in raziskovanjem velikih likovnih mojstrov razvija svojstven, sebi lasten likovni jezik. Matissovska ekspresivna barvna lestvica in makro cvetovi v maniri Georgie O'Keeffe so trenutno njeni najbolj prepoznavni likovni elementi." - Mag. Mojca Štuhec

GRAFIČNA POMLAD - mednarodna razstava študentske umetniške grafike, CGU

(1. 10. 2015 - 30. 10. 2015 v Mariboru, 16. 11. 2015 - 21. 11. 2015 v Sarajevu)

- A R I S I N G - 

YOKO ONO's exhibition at REYKJAVÍK ART MUSEUM
open call 2016

by  m a r t i n a  A M B R O Ž